Pred nami je druga runda prenove vozišča in podzemne infrastrukture, katere začetek načrtovanja sega tja v leto 2010. V Svetu krajevne skupnosti si tako že več let prizadevamo, da bi prenova prinesla tudi izboljšave za naše vsakdanje potrebe, seveda v skladu s tehničnimi predpisi in spoznanji, ki so se, od zadnje modernizacije v tej ulici, drastično spremenili in kar kličejo po spremembah.

 

Zato naj tudi po tej poti podamo naša realna pričakovanja, za katere smo mnenja, da jih enostavno ne moremo in ne smemo zaobiti ob sedanji rekonstrukciji, in sicer:

  1. Urejen prehod za pešce, v skladu  s varnostnimi predpisi, kar zahteva pločnik na drugi strani vozišča na potezi od Grebenčeve ulice do  odcepa za cerkev Sv. Ane.
  2. Prenova vozišča, odcep Rožanc , ki je resnično v izredno slabem stanju in ki v naravi predstavlja cca 40 metrski priključek v isti ulici.
  3. Rekonstrukcija uvoza (razširitev) iz Grebenčeve ulice tako, da bo le ta omogočal srečevanje in dvosmerni promet motornih vozil ter vključevanje na glavno ulico pod bolj ugodnim korom kot je to sedaj. Upamo, da za ta poseg potrebno dodatno minimalno potrebno zemljišče, ne bo prevelik zalogaj!
  4. Ureditev uvoza iz Gozdne poti tako, da bo omogočal dvosmerni promet in nemoteno vključevanje na glavno ulico in iz nje.
  5. Znižanje nivoja prenovljenega vozišča tako, da ne bo prihajalo do odtekanje meteornih voda z vozišča na dvorišča stanovanjskih zgradb. Alternativa so ustrezne rešetke na dovozih na dvorišča.
  6. Razmak med jaški posameznih vodov naj v največji možni meri sledi koloteku motornih osebnih vozil.
  7. Vgradnja cestnih jaškov ustrezne kvalitete, ki ne bodo povzročali dodatnega hrupa zaradi njihove povoznosti. Vgrajeni jaški, na prvem delu trase, niso te kvalitete.
  8. Ureditev odvodnjavanja in preprečevanje nanosa zemljine na vozišče in v kanalizacijo pri odcepu v ulico Žnidaršič,Hruševar,Barbič.Žokalj. Predlagamo zajetje meteorne vode na javnem dobru nad stanovanjskimi hišami in odvod v meteorno kanalizacijo (dve možnosti) ali pa neposredno, z dodatnim vodom, v potoček na južni strani naselja.
  9. Odvod meteornih voda, za del naselja, ki smo ga nekoč poimenovali Trpeče, v potoček na Stavšah, kamor se bo predvidoma odvajala tudi meteorna voda iz novega naselja (56 enot).
  10. V kolikor se bo moderniziral celoten priključek Grebenčeve do prvega ostrega ovinka, je smiselno, da prenova zajame tudi ta zahtevni ovinek, ki v naravi predstavlja določeno oviro za normalni promet motornih vozil.

 

Želimo, da se navedeno realizira v največji možni meri oz. obsegu. Vse našteto se ni pojavilo danes, ampak na večino  podanih predlogov Svet krajevne skupnosti opozarja že več let. In ne nazadnje! Zaradi izostanka priključka iz Grebenčeve (glej točka 10) je bil razveljavljen prvi razpis!

Smiselno bi bilo, da danes uporabimo znanja, tehnična dognanja in možnosti, ki so danes v veljavi in dosegljiva ter tako gradimo za prihodnost. Le tako bomo upravičili velika vložena javna sredstva.

V vsakem primeru, pa se moramo. za vsako ceno, znebiti "skušnjave", da bi stare težave reševali z novimi in še večjimi.    

 

Tekst: Jože Olovec   

Foto: Anton Hruševar

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM

Ulica 11. novembra 24,

8273 Leskovec pri Krškem

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

07 49 05 130

© 2021 KS Leskovec pri Krškem, Vse pravice pridržane. Anuška Motore s.p.