krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko


KORANTI SE ODZVALI POVABILU OKREPČEVALNICE ARH PEPI 

Tudi letos so se tako kot večkrat v preteklih letih Koranti iz Markovcev-Zabovci,odzvali na povabilo iz Posavja ter tako pričeli svoj celodnevni ples od Gasilskega doma do  Okrepčevalnice Pepi v Leskovcu pri Krškem. Tu so povzročili veliko smeha,predvsem z norčijami njihovega hudička, po plesu,slikanju z navzočimi,je,da ne bi omagali sledila pogostitev z domačo pijačo in seveda hrano(odojkom),saj je bila njihova pot še dolga. Pot so nadaljevali do Velikega Trna,kjer jih je skupaj z otroki in ostalimi krajani pričakala predsednica KS Ana Srpčič skupaj z lastnico gostilne. Kot je dejala,se ji zdi prav,da se na splošno spoštuje tradicija krajevnih običajev po Sloveniji,saj večino krajev imajo svoje običaje in bi bilo žalostno,da se ne bi spoznali in tako spoštovali tradicije.

Tudi tukaj so bili pogoščeni z hrano in pijačo,po počitku pa so nadaljevali do končnega cilja to je KS Senuše (Gasilski dom). Tu jih je skupaj z domačini pričakal predsednik KS Senuše Jože Tomažin. Seveda je tudi tu bilo veliko smeha ob njihovem plesu ali norčijah rdečega hudička,na kar je tudi tu sledila pogostitev. Kot je še dejal predsednik KS Senuše,je interesantno tudi to,da se je v preteklost nekdanji član KS (Matjaž Tomažin) našel svojo sopotnico v Markovcih in si ustvaril družino,v istem času pa si je Jože Tomažin (nekdanji predsednik KS V Juršincih)našel ženo v KS Senuše. Res da je veliko govora,da Koranti odganjajo zimo,po izjavi samega njihovega člana,pa naj bi bil Korant demonski lik,ki izvira iz Markovcev  in on naj ne bi odganjal zimo,temveč zima beži pred njimi. Pogovor je stekel tudi glede samega imena Korant (saj jih nekateri imenujejo Kurenti) in, da je ta lik nastal že za časa Marije Terezije,zato so oni Korantu in izvirajo iz vasi,v mestih pa so jih nekateri pomeščanili,zato jih nekje imenujejo tudi Kurenti. 

Anton Hruševar

 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem