krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko


ZBOR ČLANOV DRUŠTVA LJUBITELJEV SUHOMESNATIH DOBROT   

V četrtek 21.2.2019, je DLSD Leskovec pri Krškem v Antonija clubu izvedlo vsakoletni letni zbor članov. Po otvoritvi zbora,izvolitvi delavnega predsedstva,zapisnikarja in overiteljev zapisnika, je predsednik društva Jože Petkovšek podal podrobno poročilo o lanskem planu ali delu. Po poročilu blagajnika (Damjan Bizjak),je bilo razvidno,da kljub nakupu miz,pladnov za pogostitve,mešalca za mešanje mesa in ostalimi stroški,je  na koncu leta finančno stanje društva pozitivo. Sledilo je še poročilo disciplinske komisije(niso imeli nobenega dela) in pa nadzornega odbora. Po potrditvi vseh poročil,je sledil plan za leto 2019. Dogovorili so se,da bojo izvedli pohod kateri je lani odpadel,potem strokovno ekskurzijo,predavanje o izdelavi mesnih izdelkov (če bo potrebno ali interes),vzporedno z potrebami nabavljali osnovna sredstva,tako kot lani aktivno sodelovali na krajevnih in občinskih prireditvah ali praznikih,se odzivali na razna vabila,glavni pogovor pa je potekal glede letošnje lokalne salamiade,katero nameravajo izvesti 27.4. 2019. Po končanem zboru,se je ob večerji nadaljevalo druženje,izmenjava mnenj ,ter hkrati zopet o poteku izvedbe same salamiade.   

Anton Hruševar

 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem