krajevna skupnost leskovec pri krškem

Iskalnik po strani

leskovec krsko

EVROPSKA POSLANKA PATRICIJA ŠULIN SI OGLEDALA ŠRAJBARSKI TURN


Evropska poslanka Patricija Šulin je na povabilo predsednika OO SDM Krško Janeza Olovca in OO SDS Krško obiskala Posavje, kjer si je najprej ogledala Šrajbarski turn, ki je bil prvič omenjen že leta 1436, med najbolj znanimi lastniki pa so bili Celjski grofje, Janez Vajkard Valvasor in Auerspergi. Grad je bil leta 1515 napaden in oplenjen s strani kmečkih upornikov, v tridesetih letih 20. stoletja pa so ga takratni lastniki preuredili v letovišče. Grad je bil 6. oktobra 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, občina Krško pa je leta 2009 pričela z izdelavo konzervatorskega načrta za obnovo gradu, vendar pa pristojno ministrstvo ni zagotovilo sredstev za obnovo in nekdaj razkošno poslopje danes vztrajno propada.

Država je skušala grad dvakrat prodati na dražbi, vendar neuspešno. Danes je grad prazen in oropan, zaradi varnosti pa tudi zaklenjen je poslanko seznanil Jože Olovec, predsednik krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, ki mu ni vseeno, da je grad pozabljen, zato so predstavniki krajevne skupnosti že predlagali skupen sestanek z občinsko upravo in ministrstvom za kulturo, da bi poskušali skupaj pridobiti finance vsaj za obnovo najnujnejših del na gradu.


Za pridobitev evropskih sredstev je nujno sodelovanje občine in države, pa je dejala Patricija Šulin, ki je pojasnila, da si EU prizadeva ohraniti skupno kulturno dediščino Evrope in njeno splošno dostopnost tudi z izdatno finančno podporo, vendar pa Evropska unija ne bo pripravljala projektov namesto Slovenije. Po ogledu Šrajbarskega turna je poslanka pot nadaljevala v Senovo, kjer jo je sprejel duhovnik Janez Turinek, v Leskovcu pri Krškem pa se je poslanka srečala z župnikom Ludvikom Žagarjem, kateremu je podarila knjigo Pojdimo na Sveto Goro, za katero je napisala predgovor in je posvečena znani romarski poti nad Novo Gorico in zbornik domoljubnih slovenskih pesmi Mati Domovina.


Anton Hruševar 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem